Tatarskie

Obrządek nadania nowo narodzonemu dziecku imienia nosi u Tatarów wyznania muzułmańskiego nazwę AZAN. Odbywa się on zazwyczaj w domu rodziców w godzinach popołudniowych.

W uroczystości biorą udział: imam, dwóch Świadków oraz zaproszeni goście.  Wykapanego i ubranego na biało noworodka układa się na poduszce na stole w taki sposób, aby jego głowa była skierowana w stronę świętych miast Islamu. Muezzin musi być zwrócony twarzą w stronę Mekki

Na stole znajdują się: Koran, płonąca świeca, chleb, sól i woda - zwyczaj przyjęty od chrześcijańskich sąsiadów, lub masło i miód - według oryginalnej tatarskiej tradycji. Bardzo często na stole znajdują się wszystkie wymienione przedmioty razem. Imam recytuje modlitwę nijet i wymawia imię, które ma zostać dziecku nadane. Następnie ujmuje noworodka za wskazujący palec u prawej reki i siedem razy powtarza szahade. Potem, trzymając dziecko palcami prawej reki, recytuje azan (wezwanie do modlitwy) i do prawego ucha dziecka recytuje słowa wezwania do modlitwy. Z kolei ujmuje lewa ręką i do lewego ucha wymawia drugie wezwanie do modlitwy, zwane „kamet”. Obrządek zakończony jest specjalna modlitwa okolicznościową.

Przyjmuje się, że dziecko odziedziczy cechy charakteru od osoby, która pierwsza poczęstuje dziecko słodyczami.