Kaziuki

Zarząd wałeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” co roku organizuje spotkanie z okazji tradycyjnych wileńskich Kaziuków.

Sala Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieniła się na jeden wieczór w miejsce kaziukowego jarmarku. Ustawione są stoły dla gości i gospodarzy.   Na stoiskach można kupić wyroby rękodzielnicze głównie związane  ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Ciekawym elementem wspomnieniowym bywa wystawa: Wilno ze starych pocztówek. 
Jest też mnóstwo przysmaków kuchni wileńskiej a m.in.:  kaziukowe serca, kulebiak , kołduny w rosole.  

Na Wileńszczyźnie był zwyczaj stukania domowników po głowie przyniesioną do domu poświęconą palemką i powtarzania: "Palma bije, nie zabije. Za tydzień - Wielki Dzień. Za sześć noc - Wielkanoc