TRADYCJE ŚWIECKIE

Jarmark Stefana Batorego

W 1577 roku, na prośbę wałeckich mieszczan, król Stefan Batory nadał miastu prawo do organizowania dodatkowych jarmarków, określając ich terminy. Jeden z terminów przypadł na niedzielę przed dniem św. Małgorzaty (13 lipca). W przywileju królewskim, znalazły się takie oto słowa: „...pozwalamy wszystkim i każdemu z osobna, jakiegoby stanu nie był i pochodzenia, czy to polski mieszczanin, czy też cudzoziemiec, odwiedzić targ i wystawić do sprzedaży swe towary, kupować i sprzedawać, zamieniać i różnego rodzaju transakcje zawierać”.

Tę tradycję odświeżono i poszerzono: od kilkunastu lat do Wałcza na Jarmark Stefana Batorego w lipcu zapraszani są nie tylko kupcy, ale i artyści, kolekcjonerzy, rzemieślnicy. 

galeria

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet w Kłębowcu

Dzień Kobiet to okazja do spotkania przy słodkim poczęstunku, przy muzyce. Spotkania organizowane są w wielu miejscowościach powiatu Wałeckiego

Dzień Seniora

Dzień Seniora
Dzień Seniora w Tucznie

Wspólnie spędzonych kilka godzin z pewnością jest przyjemnością zarówno dla  seniorów jak i bawiących się świetnie z nimi gości. Takie spotkania są szczególnie ważne dla całej społeczności – przypominają, że starsi ludzie są pełnoprawnymi, wartościowymi jej członkami, co więcej właśnie z ich doświadczenia życiowego warto korzystać w różnorakich działaniach.

Barbórka

W szkole w Płocicznie to święto obchodzone jest jak spotkanie z emerytowanym górnikiem, mieszkańcem sąsiedniej wsi.

Spotkania Noworoczne

Spotkania Noworoczne
Spotkanie Noworoczne w Człopie

Tradycyjne spotkania organizowane w gminach i miastach Pojezierza Wałeckiego, podsumowujące miniony rok

Talenciaki tradycyjny konkurs

Przedmiotem konkursu Talenciaki jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne itp.). Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” czyli gmin: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno. Celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia, ale oczywiście przewidziane są również nagrody finałowe

Festiwal Potraw Tradycyjnych

"Festiwal Potraw Tradycyjnych" organizowany jest przez Stowarzyszenie "Lider Wałecki".
Festiwal skupia się na promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości charakterystycznej dla Polskiej wsi. W festiwalu uczestniczyły 23 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu i uczestniczeniu w tego rodzaju imprezach na skalę powiatu, województwa i kraju. 

Festiwal Potraw Tradycyjnych jest imprezą cykliczną, która organizowana jest 2 razy w roku. Uczestnicy festiwalu mieli możliwość degustacji tradycyjnych lokalnych przysmaków serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas festiwalu przewidziano wiele atrakcji oraz konkursów, była to również doskonała okazja do ponownego spotkania się i wymiany doświadczeń. 

Galeria

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dzień Dziecka

Rocznica katastrofy samolotu CASA

Uroczystości odbywają się przy pomniku z tablicą z wyrytymi nazwiskami wszystkich tragicznie zmarłych żołnierzy oraz jedynie ocalałym z rozbitego samolotu stateczniku z numerem "019". 

W dniu 23 stycznia 2008 r. o godz. 19.07 ok. 1300 m od pasa startowego lotniska w Mirosławcu samolot CASA C-295M z 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie zderzył się z ziemią. Zginęło 20 oficerów Sił Powietrznych: 16 pasażerów i czwórka członków załogi. Wracali z Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Na pokładzie było czterech członków załogi i 16 wysokiej rangi oficerów Sił Powietrznych, m.in. dowódcy 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu i 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja jest świętem patriotyczno-religijnym i taki charakter mają obchody regionalne. Tradycyjnie w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu  koncelebrowana jest msza święta w intencji Ojczyzny. Biorą w niej udział przedstawiciele władz miasta, gmin i powiatu, wojska, policji, a także liczne poczty sztandarowe szkół i instytucji.

Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej - 8 maja

Tradycyjnie w tym dniu odbywają się na ternie powiatu wałeckiego apele. Powiatowe uroczystości mają miejsce na Cmentarzu Wojennym w Wałczu

Festyn Lotniczy - Mirosławiec

Festyn Lotniczy w Mirosławcu po raz  pierwszy zorganizowano w 2003 r. z okazji nadania 12 Bazie Lotniczej sztandaru. Obecnie festyn ten stał się już tradycyjną, popularną wśród mieszkańców powiatu wałeckiego imprezą. 

Dzień seniora

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

Oto przykład z 2008 roku z Tuczna, kiedy to emeryci, renciści i zaproszeni goście spotkali się w świetlicy miejskiej, pani Burmistrz złożyła seniorom najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości, uzupełniając miłe słowa bukietem kwiatów przekazanym klubowiczom na ręce Heleny Kwaśniewskiej (Prezes Klubu Seniora). Atmosfera spotkania była bardzo rodzinna, ciepła – wspólnie spędzonych kilka godzin z pewnością było przyjemnością zarówno dla tuczyńskich seniorów jak i bawiących się świetnie z nimi gości. Takie spotkania są szczególnie ważne dla całej społeczności – przypominają, że starsi ludzie są pełnoprawnymi, wartościowymi jej członkami, co więcej właśnie z ich doświadczenia życiowego warto korzystać w różnorakich działaniach.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11. listopada

Uroczystości powiatowe tradycyjnie  rozpoczynają się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczy kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przechodzą pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie ma miejsce uroczysty Capstrzyk.

Mikołaj przychodzi wszędzie!

Mikołaj przychodzi wszędzie!
Mikołaj w SDN Uśmiech
  • Dzieci poznają tradycje średniowiecza

    Dzieci poznają tradycje średniowiecza

Jarmark Stefana Batorego w Wałczu

  • Dzień Dziecka w Czaplicach

    Dzień Dziecka w Czaplicach