Tradycje kościelne

Wałeckie święta – bogactwo różnorodności

Ziemia Wałecka to miejsce w którym splatają się różne narodowości,  różne kultury a więc i różne tradycje świąteczne. Mieszkańcami tych terenów są ludzie przybyli zza Buga, z centralnej Polski, z Podhala, z rzeszowszczyzny, kielecczyzny, są Tatarzy, są wałczanie pochodzenia niemieckiego, są też przesiedleni w ramach akcji „Wisła”. Dlatego i zwyczaje, tradycje, jakie można tu spotkać, są prawdziwą mieszanką. Nie ma zaś tradycji związanych z tym i tylko tym regionem. Wiele jest małżeństw mieszanych, a więc czasami Boże Narodzenie świętuje się tu dwukrotnie: raz w kościele, raz w cerkwi i to wcale nie w tych samych dniach. Wierni Kościoła Greckokatolickiego świętują Boże Narodzenie 25 grudnia, ale datę tę ustalają według zachowanego przez te Kościoły kalendarza juliańskiego, różniącego się od obowiązującego w chrześcijaństwie zachodnim o 13 dni.

Kościół rzymskokatolicki

I Komunia Św.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej (Kwietna, Wierzbna) – święto ruchome w przypadające 7 dni przed Wielkanocą, rozpoczynające Wielki Tydzień. (pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia). Głównym atrybutem święta są palmy. Najczęściej spotyka się strome bukiety z gałązek wierzbowych z „kotkami", bukszpanu i suszonych kwiatów, albo palmy wileńskie. Mają one kształt pałek różnej wielkości i grubości, a sporządza się je z ułożonych w misterne wzory zasuszonych kwiatów małych i większych. Palma jest zakończona kitą z farbowanych kwiatostanów rozmaitych traw. Niegdyś takie palmy występowały głównie na Wileńszczyźnie, a obecnie spotyka się je w całej Polsce. 

Galeria

Jasełka

 

Jasełka to widowiska o tematyce Bożego Narodzenia wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich.  Początkowo jasełka wystawiane były przede wszystkim w kościołach, ale w pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zabronili ich wystawiania w kościołach ze względu na coraz częstsze uzupełnienia o mało religijnym charakterze.   Jasełka przeniosły się więc poza świątynie i dały początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim charakterze.

Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, były w większości anonimowe. Przerabiano je wielokrotnie, między innymi ze względu na fakt, że zawierały wątki odwołujące się do aktualnych wydarzeń.

Galeria 

Uroczystość Wszystkich Świętych

Święto będące wspomnieniem dawnych i współczesnych świętych, którzy dostąpili zbawienia i przebywają razem z Bogiem w niebie. Początki kultu wszystkich świętych sięgają IV wieku, wówczas w rocznicę śmierci męczenników, oddawano im cześć, odprawiając Eucharystię na ich grobach i wspominając  ich męczeństwo.   W latach 610-731 obchodzono tę uroczystość w maju, zaś w 731 roku papież Grzegorz III przeniósł ją na listopad. Dziś 1 listopada poświęcamy pamięci tych, którzy odeszli. 

Galeria

Wielki Post

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa.

Triduum Paschalne

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa to wielkopostne nabożeństwo o charakterze adoracyjnym, będące symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Procesja Drogi Krzyżowej prowadzona jest albo wewnątrz kościoła – przy kolejnych stacjach – obrazach, albo też co w ostatnich latach jest coraz popularniejsze, ulicami miasta czy wsi.

galeria

Wielkanoc

Poprzedzający Wielkanoc tydzień,  nosi nazwę Wielkiego Tygodnia. Ostatnie trzy dni  Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota  określane są jako Triduum Paschalne, które rozpoczyna czwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej a kończą nieszpory po południu Niedzieli Wielkanocnej.

Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca Wigilią Paschalną, podczas której zapalany jest Paschał – wielka woskowa świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.  

Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt chrześcijańskich oraz niektóre zwyczaje:

Tłusty Czwartek -  (tradycja wypiekania i zjadania pączków)
Śledzik (ostatki) -  (ostatni dzień karnawału)
Popielec  (pierwszy dzień Wielkiego Postu)
Niedziela Palmowa 
Wielki Czwartek 
Wielki Piątek 
Wielki Sobota 
Lany Poniedziałek
Wniebowstąpienie Pańskie 
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 
Boże Ciało 

Procesja rezurekcyjna

Święcenie pokarmów

 

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwane Bożym Ciałem jest świętem obchodzonym przez katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują Mszę świętą i procesję do przygotowanych z tej okazji czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udział wierni, niesione są święte obrazy i sztandary organizacji przykościelnych,  dzieci posypują drogę procesji kwiatami, śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Galeria

Dni Papieskie

W roku 2000 powołano do życia Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” mającą na celu upowszechnianie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz upamiętnienie Pontyfikatu Papieża Polaka. Z jej inicjatywy ustanowiono „Dzień Papieski” od 2001 roku obchodzony w niedzielę poprzedzającą 16 października, t.j. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Obchody organizowane są w kilku wymiarach. Jednym z nich jest wymiar intelektualny: celem jest upowszechnienie nauczania Jana Pawła II, czemu ma służyć debata w środkach masowego przekazu oraz szereg sesji naukowych, seminariów i publikacji. Na wymiar duchowy składają się uroczystości liturgiczne, spotkania i czuwania modlitewne. Organizowane są także liczne imprezy kulturalne - koncerty, wieczory poezji, zloty i rajdy.
Dodatkowym  akcentem obchodów jest powszechna zbiórka pieniędzy pod hasłem "Dzielmy się miłością", przeprowadzana przy okazji obchodów Dnia Papieskiego. Dochód z niej jest przeznaczony na fundusz stypendialny, dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, z ubogich rodzin.

Dni Papieskie w Tucznie

Nabożeństwo ekumeniczne w Wałczu

 • Wałecką tradycją stały się nabożeństwa ekumeniczne

  Wałecką tradycją stały się nabożeństwa ekumeniczne

Nabożeństwa ekumeniczne odbywają się w Wałczu od kilku już lat, co roku w innej parafii. Pomagają one wzajemnie się poznać, ubogacić się duchowością siostrzanych Kościołów a jednocześnie budować lokalną społeczność w przekonaniu, że różnorodność oparta na chrześcijańskich fundamentach pomaga w budowaniu dobra i tworzeniu wzajemnego zaufania oraz szacunku. 

Ikony

Ikony są częścią tradycji Kościoła Wschodniego na równi z Biblią, soborami, ojcami Kościoła, liturgią i kanonami. Nazywa się je objawieniem bożym przedstawionym za pomocą kreski i barwy, jak w Piśmie Świętym słowem. Kościół prawosławny uznaje je wszystkie za pochodzące od Ducha Świętego. 

 • Cerkiew greckokatolicka w Wałczu

  Cerkiew greckokatolicka w Wałczu

 • W cerkwi greckokatolickiej

  W cerkwi greckokatolickiej

Kapliczki w powiecie wałeckim

 • Wałecka cerkiew prawosławna

  Wałecka cerkiew prawosławna

 • Wnętrze cerkwi prawosławnej

  Wnętrze cerkwi prawosławnej