Święta Katarzyna śluby ucina.
Katarzyna dzień jaki, cały grudzień taki .
Kiedy w świętą Katarzynę lód nie stanie, to gotuj sanie.
Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny.
Po świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.
Święta Katarzyna adwent rozpoczyna.
Święta Katarzyna śmiechem, święty Andrzej grzechem.
W Katarzynę z nieba nic nie spadnie, będzie w przyszłym lutym chyba jeszcze ładniej.
Na Katarzynę gęś po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.