Pszczelarstwo

Przedwojenne tradycje pszczelarskie - ule w kształcie domów w Jabłonowie

Początki pszczelarstwa na naszych terenach to 1947 rok - przyjechali ludzie ze wschodu, przesiedleńcy, przywieźli trochę pszczół ze sobą, tu znaleźli poniemieckie ule, niektóre porozbijane, inne w dobrym stanie. Tak to się zaczęło: na początek było 22 pszczelarzy, założono małe koło, które powoli się rozrosło.

Legenda O Teofilu Framułcie, wałeckim bartniku

Miody Wałeckie na liście produktów tradycyjnych

  • Poczty sztandarowe Pszczelarzy

    Poczty sztandarowe Pszczelarzy