Kaziuki

Stowarzyszenie Świteź powstało z potrzeby serca dzięki inicjatywie Bronisława Mielczarka, Stanisława Kaziukajtisa i Stanisławy Lewandowskiej. Skupiło wszystkich kresowian od Wilna do Polesia i obrało nazwę ,,Świteź’’. Długoletnią, bardzo dobrą przewodniczącą organizacji, była Stefania Ludwiczak, bardzo lubiana i znana szefowa Klubu ,,4H’’ i Koła Hafciarek. Po jej rezygnacji, na funkcję prezesa wybrana została Krystyna Szypura, wiceprezesi to: Bronisław Mielczarek i Henryk Samosionek, sekretarz - Regina Jędrzejek, skarbnik – Zofia Karasiewicz, członkowie zarządu Maria Rainholz i Lucyna Bardzińska. To bardzo prężny i pełen inicjatyw zespół ludzi. Panie pieką ciasta, gotują potrawy i przynoszą własne przetwory, panowie pomagają przy wszelkich sprawach technicznych. Największym atutem stowarzyszenie jest jego prezes - Krystyna Szypura. Kochają ja wszyscy za pogodę ducha, optymizm, zapał do pracy i jej autentyczny śpiewny akcent wileński oraz umiejętność bezkonfliktowego współżycia z ludźmi. Przez szereg lat kresowianie z Wałcza brali udział w jarmarkach kaziukowych organizowanych z ogromnym rozmachem w Poznaniu. Uczestniczyli w spotkaniach z ludźmi zasłużonymi dla kultury kresowej oraz w koncertach z udziałem organizacji polonijnych z Litwy. Organizują ,,Kaziuki’’ dla mieszkańców Wałcza. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem. Prezentowane tam są potrawy kresowe: kołduny, prawdziwy chleb wileński pieczony na zakwasie ze smalcem i ogórkami, obwarzanki smorgońskie i kaziukowe serca. Są też piękne palmy wileńskie, misternie zrobione z polnych kwiatów. W jarmarku biorą udział twórcy ludowi, prezentujący piękne rękodzieło ludowe i artystyczne.

 

Pielgrzymki do Skrzatusza

Od wieków tradycją tego regionu jest pielgrzymowanie do sanktuarium Maryjnego w pobliskim Skrzatuszu. Sanktuarium leży wprawdzie administracyjnie w województwie wielkopolski, ale pod względem geograficznym i historycznym należy do Pojezierza Wałeckiego. Parafia Skrzatusz  wchodzi też w skład dekanatu wałeckiego.