Dzień św. Onufrego - święto prawosławne  25.VI

Św. Spassa - święto prawosławne 18-19.VIII

Święto Matki Boskiej Zielnej 15.VIII

Święto Wojska Polskiego 15.VIII