Kram Jorunda

Bartłomiej Baranowski zajmuje się między innymi odtwórstwem dawnego rzemiosła – rogownictwa.  Wytwarzane przez niego przedmioty z poroża i rogów znalazły uznanie wśród odtwórców w Polsce i za granicą – rozpoznawany jest jako Jorund (Kram Jorunda). Jego wyroby to świeczniki, pojemniki, ozdoby, rękojeści i inne przedmioty użytku codziennego, wykonywane w oparciu o wzory z wczesnego średniowiecza.