Gęsie Pióra z Mirosławca

Przed wiekami specjalnością Mirosławca były gęsie pióra używane do pisania. W ramach projektu "Gęsie Pióra z Mirosławca" prowadzonego w Zespole Szkół w Mirosławcu starano się przywrócić regionowi zapomniane dziedzictwo oraz objąć ochroną dobra kultury materialnej związane ze szkolnictwem. W okresie od lutego do listopada 2005 roku zrealizowano zadania zaplanowane w projekcie. Powstał Klub Detektywów Herbu Gęsiego Pióra, zebrano i opracowano materiały dotyczące śladów gęsich piór i historii budynku szkolnego. Wspólnie z uczniami poszukiwano materialnych śladów dotyczących szkolnictwa: gromadzono i inwentaryzowano eksponaty związane z wyposażeniem izby szkolnej i wyposażeniem ucznia, zbierano dokumenty i inne pamiątki szkolne mieszkańców miasta i gminy. Niektóre elementy wyposażenia klasy pozyskano z okolicznych szkół. Powstała Stara Klasa Szkolna wyposażona w sprzęty, dokumenty i inne eksponaty obrazujące historię szkolnictwa w Mirosławcu.