Decoupage

Aldona Piaskowska – pochodzi z Karsiboru, mieszka w Kłębowcu, pełni od lat funkcję sołtysa, jest radną Rady Gminy, działa w Kole Gospodyń Wiejskich. Prowadzi warsztaty decoupage dla osób starszych w wielu miejscowościach powiatu wałeckiego.