Czeremcha

Ukraiński Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” powstał w lutym 2002 r.   z inicjatywy pani Marianny Balcerek, która do marca 2009 r. była kierownikiem zespołu. Obecnie zespołem kieruje pani Grażyna Bochenek. W repertuarze zespołu są ukraińskie piosenki ludowe, w tym wiele łemkowskich. Zespół składa się z 17 osób śpiewających i 3 muzyków. Śpiewacy pochodzą z różnych miejscowości całego powiatu.  Zespół występuje na imprezach okolicznościowych, przeglądach i festiwalach w całym kraju.