Tradycje i obrzędy na Pojezierzu Wałeckim

Tradycje Pojezierza Wałeckiego

    Ziemia Wałecka to miejsce w którym splatają się różne narodowości,  różne kultury a więc i różne tradycje świąteczne.
Mieszkańcami tych terenów są ludzie przybyli zza Buga, z centralnej Polski, z Podhala, z rzeszowszczyzny, kielecczyzny, są Tatarzy, są wałczanie pochodzenia niemieckiego, są też przesiedleni w ramach akcji „Wisła”. Dlatego i zwyczaje, tradycje, jakie można tu spotkać, są prawdziwą mieszanką. Nie ma zaś tradycji związanych z tym i tylko tym regionem. 

Kalendarium

Zima       Wiosna       Lato       Jesień       

Tradycyjne zawody, rzemiosło artystyczne, zdobnictwo

Tradycje z różnych regionów

Wraz z obecnymi mieszkańcami Ziemi Wałeckiej przybyłymi tu po II wojnie światowej pojawiły się ich regionalne tradycje, są też mieszkańcy, któzy jeszcze pamiętają zwyczaje przedwojennych mieszkańców:

Wileńskie

Poleskie

Świętokrzyskie

Łemkowskie

Ukraińskie

Tatarskie

Niemieckie