Zbigniew Polaków

 Najbardziej znany artysta środowiska wałeckich twórców: Zajmował się głównie rzeźbą, ale pisał również wiersze, był niezwykle aktywnym animatorem kultury na terenie Pojezierza Wałeckiego.  Pamiątką po jego pasji rzeźbiarskiej są rozstawione po ziemi wałeckiej liczne kapliczki przydrożne i mnóstwo rzeźb różnego formatu, które spotkać można w wielu domach i instytucjach w tym regionie. Zmarł w 2005 r.