W Wielki Czwartek sprawowana jest Liturgia św. Bazylego Wielkiego rozpoczynająca się od wieczerni. Ewangelia zawiera obszerne fragmenty, szczegółowo opowiadające o Mistycznej Wieczerzy, umyciu przez Chrystusa nóg apostołom oraz modlitwie w sadzie Getsemane. Zamiast Pieśni Cherubinów, wersetu przy Komunii oraz "Niech się napełnią usta nasze" śpiewa się część modlitwy przed Komunią . Jej słowa - "Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika tajemnej Twojej wieczerzy, nie zdradzę bowiem wrogom Twoim tajemnicy, ani też nie pocałuję Cię jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: wspomnij mnie, Panie, w Królestwie Twoim". 

W Wielki Czwartek przygotowuje się też święte Dary dla chorych oraz dokonuje, wprawdzie raz na wiele lat, poświęcenia św. mirry. Praktykuje się też obrzęd umycia nóg.