Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Człopie gra dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.