Ważniejsze święta prawosławne w 2015 roku:

2015-04-07 - Zwiastowanie Bogurodzicy (Błahowieszczenije Prieswiatoj Bohorodicy)
Pamiątka zwiastowania dobrej nowiny Matce Bożej przez archanioła Gabriela. Co kilkadziesiąt lat prawosławni obchodzą wyjątkowe święto zwane Kyrio-Pascha, kiedy to Zwiastowanie przypada na dzień Zmartwychwstania Pańskiego 

2015-04-05 - Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Niedziela Palmowa (Wchod Hospodien wo Ijerusalim, Wierbnoje woskresienie)

2015-04-12 - Pascha - Zmartchywstanie Pańskie, Wielkanoc (Woskresienije Christowo)

2015-04-19 - Zaduszki (Radonica, Prowody)

2015-05-21 - Wniebowstąpienie Pańskie (Wozniesienije Hospodnie)

2015-05-31 - Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, Pięćdziesiątnica (Soszestwije Swiataho Ducha na Apostołow)

2015-07-12 - Świętych: Piotra i Pawła
Święto pierwszych wśród zwierzchnich apostołów. Obchodzone 12 lipca (29 czerwca). Tradycja mówi, iż obaj apostołowie Piotr i Paweł zginęli śmiercią męczęńską tego samego dnia, co jednak może być nieścisłe. Obaj jednak byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i obaj oddali w tym mieście swoje życie dla Chrystusa 

2015-08-19 - Przemienienie Pańskie (Preobrażenije Hospodnie)
Jezus wszedł na szczyt góry Tabor razem z trzema swoimi uczniami. Na górze uczniowie ujrzeli Światłość, która go przemieniła. Chrystys po raz pierwszy zapowiedział swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie 

2015-08-28 - Zaśnięcie Bogurodzicy (Uspienije Preswiatoj Bohorodicy)
Święto poprzedza dwutygodniowy post. Święto Zaśnięcia Bogurodzicy ma jeden dzień przedświąteczny i osiem poświątecznych. Zamyka ono cykl 12 wielkich świąt 

2015-09-21 - Narodziny Bogurodzicy (Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy)
Stałe święto rozpoczynające rok liturgiczny w Cerkwi. Pierwsze z dwunastu Wielkich Świąt. Zostało ustanowione w IV wieku 

2015-09-27 - Podwyższenie Krzyża Świętego (Wozdwiżenije Kriesta Hospodnia)
Święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża Chrystusowego. Krzyż, na którym powieszony był Jezus Chrystus, przez przeszło 300 lat spoczywał w ziemi, a na miejscu kaźni - Golgocie wznosiła się pogańska świątynia ku czci Wenery 

2015-10-14 - Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy)
Pokrowa, Pokrow – święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy lub Wstawiennictwa Maryi. Poświęcone jest opiece nad ludźmi za wstawiennictwem Maryi 

2015-12-04 - Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni (Wwiedienije wo chram Prieswiatoj Bohorodicy)
Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni - znane na Zachodzie jako Ofiarowanie Maryi, jest pamiątka wejścia Bogurodzicy w wieku 3 lat do Świątyni i jej ofiarowania 

źródło:http://swieta.dubicze.com/