Rok cerkiewny rozpoczyna się 1 września. W tym dniu Jezus Chrystus przyszedł do świątyni i ukazał się obecnym (Łk 4, 16). W tym dniu Cerkiew składa dziękczynienie Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i łaski rokrocznie posyłane ludziom oraz prosi o dalsze błogosławieństwo. 

Wszystkie święta dzielą się ponadto na: powszechne, (czyli obchodzone przez całe prawosławie), lokalne (obchodzone przez daną Cerkiew lub parafię) oraz na parafialne, najczęściej ku czci patrona świątyni lub szczególnie czczonego świętego. 

Ponadto święta dzielą się na nieruchome, czyli obchodzone zawsze tego samego dnia miesiąca, oraz na ruchome przypadające na różne daty w zależności od daty świętowania Wielkanocy. 

Ponieważ zaś święta ustanowione są ku czci Jezusa Chrystusa, Matki Bożej oraz świętych - dzielą się jeszcze na Pańskie (Hospodskije), ku czci Bogurodzicy (Bohorodicznyje) oraz ku czci świętych.