Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach

Sprzątanie Świata  – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

  • Zespół Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

    Zespół Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie