Regaty o Puchar Żubra na jez. Kosiakowo

8 czerwca 2014 na jez. Kosiakowo odbyły się II Regaty o Puchar Żubra. Zostały rozegrane cztery biegi w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii do 15 lat miejsce pierwsze zajął Jakub Kmiecik, II drugie miejsce Sergiusz Mazur, III miejsce Sebastian Mazur, IV Patrycja Kołoszyc, V miejsce Jan Janczewski. W kategorii powyżej 15 lat miejsce pierwsze zajął Piotr Krzysztoforski, II miejsce Dawid Klimończyk, III miejsce Filip Orłowski. Nad bezpieczeństwem regat po raz pierwszy czuwało WOPR z Drzewoszewa, które przyjechało do nas na zaproszenie Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika. Po zakończeniu regat zostały rozdane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zdjęcia: Tadeusz Mazur. Dziękujemy!