Obok świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym pojawiają również posty.  W ciągu roku następują cztery główne okresy postu:

Wielki Post – rozpoczyna się siedem tygodni przed świętem Zmartwychwstania.

Post świętych apostołów – rozpoczyna się w poniedziałek, osiem dni po święcie Pięćdziesiątnicy, a kończy się 28 czerwca/11 lipca, w wigilię święta apostołów Piotra i Pawła; w zależności od daty świętowania Paschy, czas jego trwania waha się od jednego do sześciu tygodni.

Post przed świętem Zaśnięcia Bogarodzicy – trwa dwa tygodnie, od 1/14 do 14/27 sierpnia.

Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – trwa czterdzieści dni, od 15/28 listopada do 24 grudnia/6 stycznia.

Oprócz tych czterech głównych okresów dniami postnymi są wszystkie środy i piątki (w niektórych monasterach również poniedziałki), z wyjątkiem okresu pomiędzy świętem Bożego Narodzenia a Epifanią, tygodnia paschalnego i tygodnia po święcie Pięćdziesiątnicy. Dniami postu są również święta Podwyższenia Krzyża Świętego, Ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela oraz wigilia Epifanii. 
Reguły postu w Kościele prawosławnym są tak rygorystyczne, iż u wielu zachodnich chrześcijan budzą zadziwienie. Na przykład w ciągu całego niemal Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia nie spożywa się nie tylko mięsa, ale również ryb i wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego (smalcu, jaj, masła, mleka, serów), wyłączając również wino i olej. W praktyce jednak obecnie te reguły ulegają złagodzeniu.