Tradycją mniejszości ukraińskiej z Ziemi Wałeckiej są również coroczne pielgrzymki do miejscowości z których pochodzą i miejsc kultu na Ukrainie