Największe święta greckokatolickie

STYCZEŃ


6 stycznia Wigilia Bożego Narodzenia

7 stycznia Boże Narodzenie

8 stycznia Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy

9 stycznia Pierwszego Męczennika Arcydiakona Szczepana

14 stycznia Obrzezanie Chrystusa, Św. Bazylego Wielkiego, Nowy Rok

18 stycznia Wigilia Chrztu Pańskiego 

19 stycznia Chrzest Chrystusa

20 stycznia II Dzień Objawienia Pańskiego, Św. Jana Chrzciciela

23 stycznia Męczenników Pratulińskich

LUTY

12 lutego Trzech Świętych Ojców Kościoła: 
Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Złotoustego


15 lutego Ofiarowanie Pańskie

MARZEC

  2 marca Pierwszy dzień Wielkiego Postu


  22 marca Niedziela czci Krzyża Świętego - Krestopokłonna
(połowa Wielkiego Postu)

KWIECIEŃ

7 kwietnia Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy


12 kwietnia Wjazd Chrystusa do Jerozolimy – Niedziela Palmowa 


16 kwietnia Wielki Czwartek
(Wspomnienie Ostatniej Wieczerzy)


17 kwietnia Wielki Piątek
(Wystawienie Całunu na Nieszporach)


18 kwietnia Wielka Sobota


19 kwietnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – Pascha


20 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny 


21 kwietnia Wtorek Wielkanocny

Tydzień wielkanocny w Kościele wschodnim jest czasem modlitwy za zmarłych – odpowiednik święta Wszystkich Świętych 1 listopada w Kościele zachodnim

MAJ

1 maja Bł. Klemensa Szeptyckiego 


28 maja Wniebowstąpienie Chrystusa


CZERWIEC

7 czerwca Pięćdziesiątnica, Dzień Św. Trójcy

8 czerwca II Dzień Trójcy Świętej, Dzień Świętego Ducha

23 czerwca Początek postu Piotrowego 


27 czerwca Bł. bp Mikołaja Czarneckiego i 25 ukraińskich męczenników

LIPIEC

7 lipca Narodzenie Jana Chrzciciela 
(patron katedry Przemyskiej)

12 lipca Św. Apostołów Piotra i Pawła

SIERPIEŃ

2 sierpnia Św. Proroka Eliasza
(poświęcenie pojazdów)

14 sierpnia Początek postu Spasiwky
(poprzedzający święto Zaśnięcia Bogurodzicy)

19 sierpnia Przemienienie Pańskie

28 sierpnia Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy

WRZESIEŃ

21 wrzesień Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy

27 wrzesień Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

PAŹDZIERNIK

14 października Pokrow (Opieka) Bogurodzicy

LISTOPAD

1 listopada Dzień modlitwy za Sł. Bożego Metropolitę Andrzeja Szeptyckiego

8 listopada Męczennika Dymitra
(dzień modlitwy za zamarłych)

17 listopada Bł. bp. Jozafata Kocołowskiego

20 listopada Bł. s. Jozafaty Hordaszewskiej

21 listopada Św. Michała Archanioła

25 listopada Św. bp Jozafata Kuncewicza

28 listopad Początek postu Filipowego – (odpowiednik łacińskiego Adwentu)

GRUDZIEŃ

4 grudnia Ofiarowanie Bogurodzicy

19 grudnia Św. Mikołaja

22 grudnia (Poczęcie Świętej Anny – odpowiednik Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy w Kościele zachodnim)

źródło: http://www.grekokatolicy.pl/artykuly/kalendarz/najwieksze-wieta-greckokatolickie.html