Dożynki Powiatowe

Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się w dniu 13 września 2014 r. w Chwiramie (Gmina Wałcz). 
Dożynki rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chwiramie, po której korowód dożynkowy udał się w kierunku boiska sportowego, gdzie hymnem Państwowym rozpoczęła się część obrzędowo - artystyczna. 
Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Po przemówieniu gospodarzy dożynek Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Piotra Świderskiego Wójta Gminy Wałcz oraz Pawła Suskiego Posła na Sejm RP odbyło się uroczyste przekazanie chleba. Bochen chleba na ręce Starosty Wałeckiego i Wójta Gminy Wałcz przekazali Starostowie Dożynek - Katarzyna Laskowska oraz Marek Michalski. 
Starosta dokonał symbolicznego podzielenia chleba pomiędzy burmistrzami, a następnie przedstawiciele samorządów podzielili się chlebem ze wszystkimi zebranymi na placu.
Tradycyjnie przed sceną ustawiono uczestniczące w konkursie wieńce dożynkowe, przygotowane przez każdą z gmin powiatu. Komisja uznała, że najładniejszy wieniec wykonała Gmina Tuczno, II miejsca przyznano dla Gminy Człopa, a III wspólnie dla Gminy Mirosławiec i Gminy Wałcz.