Tradycje i obrzędy na Pojezierzu Wałeckim

Tradycje Pojezierza Wałeckiego

    Ziemia Wałecka to miejsce w którym splatają się różne narodowości,  różne kultury a więc i różne tradycje świąteczne.
Mieszkańcami tych terenów są ludzie przybyli zza Buga, z centralnej Polski, z Podhala, z rzeszowszczyzny, kielecczyzny, są Tatarzy, są wałczanie pochodzenia niemieckiego, są też przesiedleni w ramach akcji „Wisła”. Dlatego i zwyczaje, tradycje, jakie można tu spotkać, są prawdziwą mieszanką. Nie ma zaś tradycji związanych z tym i tylko tym regionem.